Otacza nas świat pełen znaczeń, pozostałości kulturowych po dawnych gospodarzach zamieszkiwanych przez nas stron. Powoli tracimy możliwość zrozumienia tego symbolicznego świata. Utrzymanie ciągłości kontaktu z nim i ochrona krajobrazu kulturowego są dla nas wyzwaniem, ale i szansą na zyskanie większej samoświadomości...

 

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.