Celem projektu zrealizowanego przez DRUMLĘ w sierpniu 2009 roku było poszerzenie możliwości dostępu do źródeł obiektywnej wiedzy na Białorusi oraz stworzenie młodym ludziom z krajów Europy Środkowo-Wschodniej platformy internetowej, która umożliwiałaby lepsze i pełniejsze poznanie się oraz wymianę poglądów. Projekt był kontynuacją idei z 2007 roku – Dialogi z Sąsiadami.

W tym celu zorganizowane zostało tygodniowe seminarium w mieście Cernigov – położone w sąsiedztwie Czarnobyla – dla studentów i młodych działaczy organizacji samorządowych z Białorusi, Ukrainy, Polski oraz Niemiec, których łączyło zainteresowanie dziennikarstwem.

Motywem przewodnim stały się efekty katastrofy, która miała miejsce w latach 80 XX wieku w ukraińskiej elektrowni jądrowej. Szczególny nacisk został położony na zagadnienie wpływu katastrofy w Czarnobylu na życie mieszkańców pogranicza ukraińsko-białoruskiego oraz miejscu tego wydarzenia w pamięci mieszkających tam ludzi. Zdaniem DRUMLI praca nad wciąż obecnymi skutkami jednego z największych wypadków jądrowych w dziejach historii energetyki jądrowej pozwoliła zastanowić się nad koncepcją wspólnych, międzynarodowych działań, które mogą przyczynić się do rozwiązania przynajmniej części problemów lokalnej społeczności.

Projekt zorganizowany został w ramach programu "Partnerstwo Inicjatyw Społecznych" Fundacji im. Stefana Batorego i Robert Bosch Stiftung oraz programu "Przemiany w regionie" RITA 2009, będącego przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Przedsięwzięcie współorganizowane było również przez niemieckie Stowarzyszenie GIBO e.V., Ukraińską Organizację Obywatelską PORA oraz partnera białoruskiego.

Grantodawcy >>

 

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.