Integracja europejska oraz proces globalizacji z jednej strony zwiększają mobilność ludzi i przepływ informacji w świecie, z drugiej strony prowadzi do konfliktów i nieporozumień. Dlatego też DRUMLA widzi potrzebę rozwoju dialogu między przedstawicielami różnych kultur narodowych, zwłaszcza na terenach pogranicza oraz w środowiskach wielokulturowych, przełamującego wzajemne stereotypy i przeciwdziałającego niewiedzy.

Celem projektu Dialogi z Sąsiadami była dyskusja z młodymi ludźmi z terenów pogranicza – Białoruś, Niemcy, Polska – interesującymi się problemami wielokulturowości w swoich lokalnych społecznościach, w jaki sposób można rozwiązać powyższe problemy oraz wskazanie im aspektów łączących, a nie różniących kultury.

Warto zauważyć, że Białoruś jest krajem, którego mieszkańcom szczególnie warto przybliżyć reguły funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz umożliwić lepsze poznanie sąsiednich państw, a pomiędzy Polską i Niemcami wciąż obecne są głęboko zakorzenione niejasności i nieporozumienia.

DRUMLA zorganizowała cykl spotkań studentów oraz osób zajmujących się czynnie lokalną działalnością kulturalną pochodzących z Białorusi, Niemiec i Polski, aby mogli zapoznać się z wybranymi, kluczowymi problemami swoich sąsiadów oraz poznać cały szereg zagadnień związanych z życiem w środowiskach wielokulturowych, a także wymienić się wzajemnie doświadczeniami dotyczącymi sposobów podejmowania aktywnych działań na rzecz rozwiązywania nieporozumień na tle kulturowym. Aby wykształcić u młodych ludzi z trzech państw umiejętności, które pozwolą im skuteczniej realizować projekty na rzecz własnych społeczności lokalnych, DRUMLA przekazała uczestnikom warsztatów praktyczną wiedzę z zakresu umiejętności autoprezentacji oraz samodzielnej realizacji projektów edukacyjnych.

Zorganizowane w czerwcu 2007 roku w Białymstoku warsztaty miały zarówno charakter naukowy (m.in. dyskusja nad postrzeganiem przez poszczególne grupy narodowe tych samych wydarzeń, wykłady specjalistów, takich jak, prof. R. Traba, prof. K. Czyżewski, dr M. Sobecki, spotkania z praktykami społecznej pracy kulturalnej), jak i kulturalny (wystawa „I LOVE PRUDA!", koncert zespołu FOLK BROTHERS oraz MALO MESTA). Każda z grup narodowych miała okazję zaprezentowania wybranych aspektów własnej kultury nie tylko pozostałym uczestnikom seminarium, ale też mieszkańcom Białegostoku (spotkania o charakterze otwartym), co z jednej strony pozwalało przybliżyć kulturę sąsiednich państw, a z drugiej pokazać do jakiego stopnia łączy ich z mieszkańcami tych krajów podobieństwo posiadanych problemów.

W rezultacie współpracy z uczestnikami spotkania zorganizowanego powstała publikacja – Jak prowadzić DIALOG Z SĄSIADAMI z wykorzystaniem metod edukacji międzykulturowej – związana tematycznie z zagadnieniem edukacji międzykulturowej i umożliwiająca upowszechnienie poruszanej przez DRUMLĘ w Białymstoku problematyki. Publikację można przeczytać w naszej wirtualnej CZYTELNI.

Dalszym efektem tej współpracy, było zorganizowanie oraz przeprowadzenie analogicznych warsztatów w białoruskim Homlu w listopadzie 2007 roku we współpracy z niemiecką organizacją GUBIEN oraz homelski oddział białoruskiej organizacji FORUM OBYWATELSKIE. Celem było przekazanie tamtejszej młodzieży uczniowskiej oraz studenckiej praktycznych umiejętności mających posłużyć im podczas podejmowania samodzielnych działań na rzecz lokalnych społeczności.

DRUMLA bardzo dziękuje za pomoc w promocji działań portalowi internetowemu „BiałystokOnline", PR Białystok, TV Białystok oraz „Kurierowi Porannemu", które objęły projekt Dialogi z Sąsiadami swoim patronatem.

Dziękuje też za współpracę Białostockiemu Ośrodkowi Kultury, Młodzieżowemu Ośrodkowi Kultury, Domowi Kultury Śródmieście, Ośrodkowi Kultury „Zachęta".

Projekt zrealizowany został w ramach programu „Partnerstwo inicjatyw społecznych: Polska-Niemcy-Ukraina/Białoruś" Fundacji im. Stefana Batorego i Robert Bosch Stiftung.

GRANTODAWCY >>

 

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.