Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA istnieje od 2003 roku. Założone zostało przez młodych, aktywnych ludzi będących grupą przyjaciół ze studiów, którzy pragnęli swoje idee zacząć wcielać w życie. Członków DRUMLI łączy przekonanie o tym, że budowanie lepszych warunków życia oraz wyrównywania szans mieszkańców różnych rejonów Polski powinno opierać się na działaniu społeczeństwa obywatelskiego.

DRUMLA chcąć wprowadzić w życie postawione sobie cele realizuje projekty mające aktywizować społeczności lokalne i wypracować w nich poczucie odpowiedzialności za jej wspólne dobro, propagowanie innowacyjnych form nauczania oraz wyrównywania szans edukacyjnych w biedniejszych gminach Polski.

Stowarzyszenie często prowadzi warsztaty z wykorzystaniem metod edukacji międzykulturowej. Stara się wskazywać innym, jak pokonywać własne i te istniejące w społeczeństwie bariery – kulturowe, edukacyjne, społeczne. Głównym odbiorcą działań jest młodzież szkolna oraz studenci. DRUMLI przyświeca idea pracy na rzecz rozwoju dialogu między przedstawicielami różnych kultur. Do zakresu działalności Stowarzyszenia należy również promocja terenów wschodniej Polski oraz rozbudowa kapitału społecznego i ludzkiego ich mieszkańców.

 

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.