Wyniki konkursu "Dizajn na ludowo! - grafika użytkowa i wzornictwo inspirowane polską i białoruską sztuką ludową"

Po długich i burzliwych obradach jury wybrało 5 najlepszych prac, spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu. Gratulujemy finalistom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przesłane zgłoszenia!

Ostateczne wyniki konkursu zostały ogłoszone 21.12 podczas wernisażu wystawy finałowej, która odbyła się w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku.

Główną nagrodę w konkursie "Dizajn pogranicza" zdobył projekt Agaty Chodorowskiej pt. "Cydr pogranicza", gratulujemy! Faworytem publiczności została praca "Folky", autorstwa Adama Zdanowicza. Drugie miejsce zajął projekt "YAK" Jana Godlewskiego. Trzecie miejsce zdobyła Tania Sulima za projekt "Ruszniki".

Dodatkowo Jury wyróżniło pracę Małgorzaty Rudyk - "Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia"

oraz Marty Wierzbowskiej - "Kwas Chlebowy".

Wszystkie prace konkursowe można oberzeć tutaj >>>

Zapraszamy również do galerii Slendzińskich do obejrzenia wystawy podsumowującej projekt "Dialogi z sąsiadami 3 - Śladami znaczeń wzornictwa ludowego na pograniczu polsko-białoruskim." Wystawa jest czynna do 06.01, wstęp wolny. Galeria znajduje się na ulicy Waryńskiego 24A w Białymstoku.

Nadesłane projekty oceniało jury w składzie:

Jolanta Szczygieł-Rogowska (Galeria im. Slendzińskich w Białymstoku)
Agnieszka Tarasiuk (Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni)
Agnieszka Ziemiszewska (Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej)
Artur Gaweł (Białostockie Muzeum Wsi)
Paweł Kaźmierczyk (Creative Poland)

GRATULUJEMY FINALISTOM I DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE NADESŁANE PROJEKTY!

Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Podlaskiego pan Jarosław Zygmunt Dworzański.


   

Projekt Dialogi z Sąsiadami 3 - Śladami znaczeń wzornictwa ludowego na pograniczu polsko-białoruskim jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Результаты конкурса «Дизайн в народном стиле! Потребительская графика и дизайн, вдохновлённые народным наследием на польско-белорусском пограничье”

После длительных и бурных обсуждений, конкурсная комиссия отобрала 5 лучших работ, поданных в рамках конкурса «Дизайн в народном стиле! Потребительская графика и дизайн, вдохновлённые народным наследием на польско-белорусском пограничье”. О результатах конкурса мы проинформировали всех участников по электронной почте. Сердечно поздравляем финалистов и благодарим всех участников конкурса! Конечные результаты быдут объявлены во время вернисажа финальной выставки, который состоится 21-ого декабря в Галереи им. Сьленьдзиньских в Белостоке. Сердечно приглашаем! В программе открытия выставки концерт уникальной группы «Полуднице» (Призраки), которая исполняет польские и украинские народные песни.

А уже на следующей неделе мы объявим интернет-голосование с целью выявления лауреата Награды аудитории.

Все работы, поданные в рамках конкурса, будут опубликованы на нашем интернет-сайте и каждый получит возможность проголосовать за лучший, по его мнению, проект. Участники  голосования могут выиграть уникальные сувениры, вдохоновлённые народным ремеслом Подлясия и Гродненщины. В скором времени мы опубликуем более подробную информацию!

 Проекты оценивались конкурсной комиссией, в состав которой вошли:

Йоланта Щыгел-Роговска (Галерея им. Сьлендзиньских в Белостоке)
Агнешка Земешевска (Ассоциация авторов потребительского дизайна)
АгнешкаТарасюк (музей скульптурыXaweryDunikowskiegoвKrolikarnia)
Артур Гавел (Белостоцкий музей деревни)
Павел Казмнерсук(CreativePoland)

Почётный патронат над проектом осуществляет Маршал Подляшского воеводства, г-н Ярослав Зыгмунт Двожаньски.


   

Проект Диалоги с соседями 3 – По следам значений народного дизайна на польско-белорусском пограничье получил финансирование со средств Операционной программы Фонд гражданских инициатив.

 

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.