Otwarcie się na dialog z „Innym" - osobą odmienną od nas światopoglądowo czy kulturowo i próba jej zrozumienia to pierwszy krok do budowy trwałych więzi społecznych i zdrowej wspólnoty. Aby było to możliwe, w pierwszej kolejności należy zrozumieć siebie, dojść do zgody z samym sobą i swoją przeszłością.

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.

 

okładka publikacji z Krynek

Publikacja „Śladami opowieści z przeszłości pogranicza. Relacje międzyetniczne i kształtowanie się społeczności wsi w pamięci mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego na przykładzie miejscowości Krynki” (red. Filip Pazderski)