Studenci przeprowadzili około 40 wywiadów narracyjnych z najstarszymi mieszkańcami gminy, gromadząc w ich trakcie materiał fonograficzny oraz fotograficzny. Wszyscy rozmówcy proszeni byli o udostępnienie posiadanych pamiątek, które zostały poddane archiwizacji.

W Krynkach powstały dwie tablice – jedna poświęcona historii społeczności żydowskiej, a druga historii kirkutu. Na zakończenie swojej obecności w Krynkach studenci przygotowali dla mieszkańców ekspozycję w synagodze – fotoreportaż z prac prowadzonych przez nich w trakcie całego pobytu w miejscowości oraz wystawa starych fotografii ze zbiorów Tomasza Wiśniewskiego, ukazujących "to, czego już nie ma" na Podlasiu.

Podjęcie w Krynkach przez uczestników projektu szeregu prac dokumentacyjno-renowacyjnych miało na celu, z jednej strony, zebranie materiału pozwalającego na zaobserwowanie przebiegu szeregu procesów społecznych wpływających na obecny kształt lokalnej społeczności. Z drugiej natomiast, pomogło w upamiętnieniu i zarchiwizowaniu zanikających elementów pamięci miejscowej ludności. Nasze wspólne działania były dodatkowo jednoznaczne z podjęciem pracy na rzecz przywrócenia lokalnej społeczności przeszłości nie funkcjonującej w codziennym życiu jej członków, a stanowiącej olbrzymią wartość Krynek. Przez włączenie do pracy na rzecz ochrony lokalnych "miejsc pamięci" przedstawicieli miejscowej ludności pragnęliśmy także zrobić coś na rzecz kształtowania świadomości obywatelskiej w tym wielokulturowym miasteczku.

 

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.