Celem działań podjętych przez DRUMLĘ w 2008 roku była dokumentacja, ochrona, renowacja oraz upamiętnienie wybranych śladów przeszłości istniejących na tych terenach.

Na dwutygodniowy obóz do Krynek przyjechała grupa 20 studentów z Polski, Niemiec i Białorusi, która zajmowała się renowacją Synagogi Kaukaskiej (aktualnie filia Domu Kultury), porządkowaniem kirkutu w Krynkach, wykonaniem dokumentacji oczyszczonych nagrobków oraz zbieraniem relacji z przeszłości regionu.

Uczestnicy obozu naprawili, pomalowali wnętrze synagogi oraz zamontowali w niej konstrukcję wystawienniczą i oświetlenie. Pochodząca z Krynek studentka ASP w jej przedsionku wykonała malowidło-mozaikę nawiązującą do wielokulturowego charakteru miejscowości. Prace renowacyjne i porządkowe prowadzone były też na części kirkutu z drugiej połowy XIX oraz początku XX wieku. Wolontariusze odkryli oraz oczyścili najlepiej zachowane kamienne macewy, z których część z nich została udokumentowana.

Równolegle z pracami studenci wzięli udział w serii wykładów i spotkań z historykami, socjologami, kulturoznawcami specjalizującymi się tym regionem Polski. Spotkali się ze specjalistami z zakresu konserwacji zabytków. Uczestniczyli również w warsztatach na temat kultury żydowskiej – roli synagogi, odbywających się w niej obrzędów, podstaw języka hebrajskiego, odczytywania inskrypcji na macewach.

Ważnym elementem dwutygodniowego obozu było spotkanie z miejscowym literatem białoruskim, Sokratem Janowiczem oraz objazd studyjny po białostocczyźnie i ważnych dla jej wielokulturowego charakteru miejscach (m.in. Kruszyniany, Supraśl, Białystok, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego, Tykocin oraz festiwal muzyki białoruskiej – Basowiszcza).

 

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.