Badania porównawcze trzech istniejących w Krynkach cmentarzy – katolickiego, prawosławnego i żydowskiego pokazały obecność wielu podobnych godności na obydwu nekropoliach chrześcijańskich. Takiej zbieżności zabrakło w przypadku cmentarza żydowskiego. Inaczej było przy porównaniu kształtu nagrobków. Na wszystkich cmentarzach odnaleziono pomniki w kształcie złamanego drzewa czy przypominające kształtem raczej macewy pochodzące z cmentarza żydowskiego.

Na zakończenie swojej obecności w Krynkach studenci przygotowali dla mieszkańców w synagodze Kaukaskiej spotkanie i prezentację swojej pracy. Składała się na nie prezentacja multimedialna działań podjętych przez poprzednie dwa tygodnie w miejscowości połączona z komentarzem uczestników projektu, wspólny spacer na uporządkowany cmentarz żydowski, wykonanie pochodzących z pogranicza polsko-białoruskiego pieśni ludowych przez jedną z wolontariuszek przy wsparciu pozostałych uczestników oraz specjalne zajęcia i konkursy dla dzieci (m.in. nauka podstaw alfabetu hebrajskiego, malowanie mapy mentalnej Krynek).

Na podstawie zebranych relacji i materiałów opracowano publikację Śladami opowieści z przeszłości pogranicza, podsumowującą dwuletnie badania w Krynkach, którą można przeczytać w wirtualnej CZYTELNI >>

 

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.