Projekt „Dialogi z Sąsiadami 3" stanowi kontynuację dotychczasowych działań Stowarzyszenia Drumla na rzecz rozwoju polsko-białoruskiego dialogu międzykulturowego. Tym razem motywem przewodnim naszych działań jest dziedzictwo kulturowe terenów Podlasia i Białorusi w postaci drewnianego zdobnictwa miejscowych chat oraz charakterystycznych dla tych terenów wzorów haftu i tkactwa.

Projekt składa się z trzech etapów: letnich warsztatów etnodesinu dla młodych artystów zajmujących się designem, architekturą i rękodziełem z Polski oraz Białorusi, konkursu na projekt designu użytkowego inspirowanego polsko-białoruskim wzornictwem ludowym, który zakończy wystawa w Galerii im. Ślendzińskich w Białymstoku oraz wydania albumu podsumowującego działania w projekcie.

Chcielibyśmy, aby w rezultacie naszych działań kultura ludowa stałą się przestrzenią dialogu dla mieszkańców obu krajów, a ukazanie jej dzięki projektowi w atrakcyjnej formie pozwoliło na jej szersze wypromowanie w społeczeństwach po obu stronach granicy.

Partnerami projektu są Organizacja Społeczna Młodych Naukowców VIT z Grodna, Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii Michałowo"Niezbudka", Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Białostockie Muzeum Wsi, Galeria im Ślendzińskich w Białymstoku oraz Fundacja Podlaskiego Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli. Patronat nad naszymi działaniami objął portal ekonomiaspoleczna.pl, studencki magazyn manko.pl oraz platforma Creative Poland.


 

Projekt „Dialogi z Sąsiadami 3 - Śladami znaczeń wzornictwa ludowego na pograniczu polsko-białoruskim" jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Podlaskiego pan Jarosław Zygmunt Dworzański.

 

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.