W trakcie seminarium przeprowadzono szereg warsztatów i dyskusji (m.in. pisanie i edytowanie artykułów, fotografia dziennikarska, dziennikarstwo internetowe, podstawy fundrisingu, zasady przygotowania i zarządzania własnym projektem). Uczestnikom została przekazana widza i umiejętności niezbędne do udziału w kolejnych etapach projektu Dialogi z sąsiadami 2.0. Oprócz tego seminarzyści wzięli udział w wyprawie studyjnej po terenach otaczających Chernigov oraz w spotkaniach z działaczami lokalnych organizacji pozarządowych, specjalistami z zakresu problematyki projektu. Mieli także okazję przeprowadzić wywiady z miejscową ludnością i zgromadzić materiały niezbędne do wykonania zadania, jakim było przygotowanie reportaży i artykułów prasowych poświęconych problematyce katastrofy w Czarnobylu.

 

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.